souji seta ;; yu narukami @ persona 4

(Source: hikabot, via kand-a)